20 Great Hawaiian Sayings

Hawaii is a top spot for vacation destinations. Receiving its statehood in the United States in 1959, Hawaii is the only US state that is located in Oceania and completely composed entirely of islands. With beautiful beaches, a tropical climate, and diverse natural scenery, Hawaii offers a world of its own. Here is a look at some of the best Hawaiian sayings to know before visiting this incredible place.

`A`ohe loa i ka hana a ke aloha – Distance is ignored by love.

`A`ohe lokomaika`i i nele i ke pâna`i – No kind deed has ever lacked its reward.

‘A’OHE PU’U KI’EKI’E KE HO’A’O ‘IA E PI’I – No cliff is so tall it cannot be climbed.

A’a i ka hula, waiho i ka maka’u i ka hale – Dare to dance, leave shame at home.

Aloha Aku No, Aloha Mai No – I give my love to you, you give your love to me.

E Hoomau Maua Kealoha – May our love last forever.

He ‘Olina Leo Ka Ke Aloha – Joy is in the voice of love.

He kehau ho`oma`ema`e ke aloha – Love is like a cleansing dew.

Hele mai ho’ohiwahiwa – To honor.

Ho’i Hou Ke Aloha – Let us fall in love all over again.

Kahuna Nui Hale Kealohalani Makua – Love all you see, including yourself.

Ku’ia kahele aka na’au ha’aha’a – A Humble Person Walks Carefully So As Not To Hurt Others.

Kuhi no ka lima, hele no ka maka. – Where the hands move, there let the eyes follow.

Kulia i ka nu’u – Strive to reach the highest.

Mohala i ka wai ka maka o ka pua – Unfolded by the water are the faces of the flowers.

No Keia La, No Keia Po, A Mau Loa – From this day, from this night, forever more.

Noho me ka hau’oli – Be happy.

Ua Kuluma Ke Kanaka I Ke Aloha – It Is Natural For People To Behave In a Loving Way.

Ua ola loko i ke aloha – Love gives life within.

Ua ola no i ka pane a ke aloha – There is life in a kindly reply.

Here is a look at some of the most popular Hawaiian words and slang used in present day as it is shared in this fun and delightful video.